Hoe aanmelden?

Aanmelding

Aanmelden gebeurt aan de hand van een formulier dat je hier kan downloaden "aanmeldingsformulier" of kan aanvragen op info@pzthetakkoord.be

Het aanmeldingsformulier kan ingevuld worden door de verwijzer (huisarts, psychiater, sociale dienst van mutualiteit, Paaz of psychiatrisch ziekenhuis, thuiszorgdienst...) en/of cliënt.

Het ingevulde aanmeldingsformulier kan worden teruggestuurd naar info@pzthetakkoord.be of naar PZT Het Akkoord, Godveerdegemstraat 61, 9620 Zottegem.

Na ontvangst wordt er contact opgenomen met de cliënt om een intakegesprek te plannen.

We gebruiken een worddocument om gegevens te verzamelen van cliënten. Door dit formulier in te vullen en door te sturen erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan PZT Het Akkoord voor verwerking in functie van de geboden dienstverlening en in overeenstemming met de algemeen geldende privacywetgeving.

Intake

Bij voorkeur gebeurt het intakegesprek samen met de verwijzer. Zo niet zal de intake gebeuren door 2 medewerkers van PZT Het Akkoord.

Tijdens het intakegesprek worden de vroegere en huidige leefsituatie, de hulpvraag en de wensen/verwachtingen van cliënt verder verkend.

Er zal in overleg met de cliënt ook contact opgenomen worden met het aanwezige(professionele) netwerk voor bijkomende informatie.

 

Op basis van al deze informatie wordt op het team van PZT Het Akkoord bekeken:

  • of een coachende rol naar het( professionele) netwerk zal worden opgenomen
  • of er een doorverwijzing aangewezen is
  • of er een begeleiding in de thuissituatie zal worden opgestart
  • of er een ander advies wordt geformuleerd

Het advies van het team PZT Het Akkoord wordt voorgelegd aan de cliënt en de verwijzer.

Bij indicatie tot begeleiding aan huis zal de cliënt in afwachting van opstart van deze begeleiding op de wachtlijst komen te staan.

 

Opstart

Van zodra er een begeleiding in de thuissituatie kan worden opgestart zal er contact worden opgenomen met de cliënt en wordt er een eerste huisbezoek gepland.

Tijdens dit eerste huisbezoek wordt er in overleg met de cliënt een begeleidingsovereenkomst opgesteld waarin de doelstellingen van de begeleiding worden opgenomen en een aantal afspraken worden vastgelegd.

De frequentie van de huisbezoeken wordt bepaald in overleg met de cliënt met een maximum van 1 maal per week.

Coaching

Coaching van het (professionele) netwerk wordt zo snel als mogelijk opgestart. Hiervoor dient geen wachtlijst te worden doorlopen.

Bij coaching van het (professionele) netwerk zal er om de 3 tot 6 maanden een netwerkoverleg worden gepland samen met de cliënt.

Indien aangewezen kan PZT Het Akkoord om de drie maanden een afspraak maken met een individueel te coachen hulpverlener/mantelzorger al of niet in aanwezigheid van de cliënt en mits diens toestemming. Aanpassingen van de frequentie zijn in onderling overleg mogelijk.

Er kan ook geopteerd worden voor een combinatie van begeleiding aan huis en coaching van het netwerk.

Er is ook de mogelijkheid voor individuele hulpverleningsdiensten om enkel een coaching door PZT Het Akkoord aan te vragen. Aanvraag tot coaching kan gebeuren aan de hand van een formulier dat je hier kan downloaden "aanvraag coaching" of kan aanvragen op info@pzthetakkoord.be