Wat doen wij?

PZT Het Akkoord wil mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en hun(professineel) netwerk versterken zodat zij zelfstandig functioneren.

Door drie pijlers:

 • Vorming, Info en adviesverstrekking: kennis en deskundigheid bevorderen van mantelzorgers, hulpverleners en/of (professionele)netwerken in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Coaching: autonomie bevorderen van mantelzorgers, hulpverleners en/of (professionele) netwerken in het omgaan en ondersteunen van mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid
 • Begeleiding in de thuissituatie van mensen met een ernstige langdurige psychische kwetsbaarheid (18j-65j)
  Gericht op onder andere:
  • Opbouwen van vertrouwensrelatie
  • Opstellen van een crisisplan
  • Hervalpreventie
  • Installeren van dag-/weekstructuur
  • Activering, vrijetijdsinvulling
  • Emotionele ondersteuning
  • Psycho-educatie
  • Medicatie- en therapietrouw bevorderen
  • Sociaal-administratieve ondersteuning
  • Motiveren en ondersteunen in dagdagelijkse taken
  • Ondersteuning van belangrijke derden